IniciOpinióEl Partit Popular reclama un espai de treball a l’Ajuntament per a...

El Partit Popular reclama un espai de treball a l’Ajuntament per a dur terme la labor de l’oposició que Sueca necessita

OPINIÓ · Carolina Torres, PP Sueca

Carolina Torres. PP

El passat Ple del mes de setembre, el Partit Popular de Sueca va presentar una moció per a demanar a l’equip de govern un lloc per a poder desenvolupar les tasques que com a oposició li corresponen.

A la moció es va posar de manifest la necessitat d’aconseguir que l’equip de govern dote als grups polítics de l’oposició l’habilitació d’un espai físic a la Casa Consistorial, a fi d’aconseguir un lloc on poder reunir-se amb la ciutadania i el teixit associatiu de la Ciutat i on poder desenvolupar la tasca de fiscalització i control a l’equip de govern.

El Grup Municipal (GM) Popular és conscient de les limitacions existents tant a la Casa Consistorial, com a la Casa Santa Maria, no obstant això, no ens resigna a seguir lluitant pels interessos de les persones que han depositat la seua confiança al Partit Popular de Sueca i es deu a ells per a poder desenvolupar les funcions d’oposició, de la millor forma possible.

La normativa vigent en matèria de règim local preveu l’habilitació d’espais per als grups polítics que conformen la Corporació avala les peticions que el GM ha realitzat. I per això, va reclamar un espai adequat per als grups polítics de l’oposició, la qual cosa portava implícita la dotació d’una infraestructura mínima de mitjans materials i personals, per atendre en condicions a la ciutadania i desenvolupar les funcions assignades com a càrrecs electes que són tots els membres de la Corporació.

El GM Popular ha reflexionat i pensat possibles alternatives i ubicacions existents i disponibles a la Casa Consistorial, i va pensar que la ubicació més idònia per als grups polítics que conformem l’oposició, és l’antiga oficina de recepció de la Policia Local, un lloc que actualment es troba sense cap ús, ni personal funcionari o personal laboral adscrit a eixe espai físic.

Els arguments per a emprar eixe espai físic es trobaven al nostre favor:

A) Aprofitament d’Espais Infrautilitzats: En emprar les antigues oficines de la Policia Local, aprofitarem un recurs existent en lloc de crear-ne un de nou.

B) Proximitat a Altres Dependències del Consistori: La ubicació de les antigues oficines a la planta baixa del consistori ens permetrà estar més propers a altres dependències i departaments amb els quals treballem de manera habitual. Aquesta proximitat fomentarà la col·laboració entre els departaments, facilitarà la comunicació i agilitzarà la resolució d’assumptes conjunts.

C) Estalvi de Recursos Econòmics: En optar per reutilitzar les antigues oficines, reduirem significativament els costos associats a la posada en marxa d’un nou espai de treball. Això ens permetrà destinar els recursos econòmics disponibles a altres projectes importants i millorar la qualitat de les nostres iniciatives.

D) Conservació i manteniment d’un espai amb història: En utilitzar este espai, estarem contribuint a la dignificació d’un espai que va ser fonamental per la seguretat de la Ciutat en els seus inicis, posant en valor històric que per a la Policia Local de Sueca ha tingut eixe espai. Això pot ser motiu d’orgull per a tots els membres de l’equip i posar en valor la història de la Policia Local de Sueca.

Per tot això, l’antiga recepció de la Policia Local representava una oportunitat única per a poder habilitar un espai físic on puguen desenvolupar la seua acció els grups polítics de l’oposició que conformem esta Corporació, contribuint a la sostenibilitat i a l’ús eficient i racional dels espais i recursos públics.

Corresponia a l’alcalde-president impulsar l’habilitació d’un espai físic per als grups polítics de l’oposició que conformen la Corporació Local, però esta petició va ser rebutjada en el Ple per part dels partits que integren l’equip de govern (PSPV i Sueca per Davant).

El GM Popular no es resigna i continuarà reclamant un lloc digne per a seguir treballant per la ciutadania de Sueca, El Perelló i el Mareny de Barraquetes.

Carolina Torres González 

Portaveu del GM Popular

Més llegits