IniciOpinióL’alcalde, Dimas Vázquez (PSPV-PSOE) i Julián Saez (SxD) veten l’ús de la...

L’alcalde, Dimas Vázquez (PSPV-PSOE) i Julián Saez (SxD) veten l’ús de la futura sala de premsa als grups municipals de l’oposició

OPINIÓ · PP Sueca

En data 20/02/2024, vam rebre escrit on ens va comunicar entre altres qüestions, que no podem fer ús del “despatxet” assignat als grups de l’oposició, ubicat a la Casa Consistorial per a fer reunions de partit, sinó que només es pot usar per a tractar assumptes institucionals.

A este respecte, cal assenyalar-li que, el que este grup municipal està realitzant és justament això, només s’està utilitzant el despatx per a tractar temes institucionals com són: les resolucions d’alcaldia, actes de la JGL i del Ple, la recopilació d’informació municipal i de treball del grup municipal, preparació de notes de premsa i comunicats del grup i atenció a la ciutadania.

A més, com comprendran, les reunions de partit són impossibles en un despatx de 2m x 2m on només caben 5 o 6 persones.

D’altra banda, ha de considerar que este grup municipal amb els mitjans humans, materials i econòmics que compta, en determinades ocasions pot necessitar ajuda d’algun assistent o personal col·laborador, que a diferència del personal eventual retribuït que vostés tenen assignat, acudisca al despatx a petició del regidor del grup municipal per a prestar la seua assistència al regidor corresponent.

A este respecte, cal afegir que, de la mateixa forma que vosté, com a alcalde i regidor, es rodeja de personal per a resoldre determinades qüestions, nosaltres com a regidors que formem part d’un grup municipal també tenim dret, a rodejar-se de persones que ajuden a resoldre determinades qüestions, sense que en este cas supose cap cost per a les arques municipals, per tant, en este cas, l’Alcaldia no pot obviar, ni vulnerar un dels principis fonamentals consagrats a la Constitució espanyola, com és el de l’art. 23.2 referit a l’exercici de funcions i càrrecs públics en condicions d’igualtat i ha de garantir eixa igualtat i llibertat que tenen els regidors de la Corporació municipal per a exercir les seues funcions com a representants electes.

Per últim, a l’escrit es manifesta la impossibilitat de poder utilitzar com a grup de l’oposició la futura Sala mal anomenada de «Presentacions», o com la ciutadania la reconeix, Sala de Premsa, ja que ens diuen que tan sols és per a actes institucionals.

A este respecte, cal fer saber als membres de l’equip de govern, que la Corporació Municipal està formada per 21 membres, els quals es distribueixen en grups municipals que desenvolupen la seua llavor a nivell municipal, comarcal, provincial, autonòmic, estatal i europeu, amb la finalitat d’aconseguir el millor per a Sueca, independentment de si s’està al govern o a l’oposició.

Tenint en compte que l’equip de govern està format per 11 membres distribuïts en dos grups municipals i que d’acord al resultat de les passades eleccions municipals, només representen un 51,13% de la població. L’oposició són 10 i representa el 48,87% de la població que, per tant, mereix ser representada, defensada i tinguda en compte.

Per estos motius, i com a membres de la Corporació municipal que som, li recordem que tenim els mateixos drets que vostés a utilitzar la Sala de Premsa.

Diu molt poc de vostés que sempre tinguen com a única resposta a les nostres propostes la frase cansina “d’ací manem nosaltres” i la coletilla de “no vos necessitem per a res”, però la Corporació som tots els que formem els 21 regidors i de la mateixa forma que altres poblacions com Gandia, València i altres, permeten l’ús de la Sala de Premsa a tots els grups municipals. L’Ajuntament de Sueca, no pot ser diferent a la pràctica democràtica que desenvolupen la resta de municipis del voltant.

Per tot això, li demanem, menys prepotència, senyors i senyores regidors i regidores que integreu l’equip de govern, i reconsidereu la decisió adoptada a la Junta de Govern Local.

Grup Municipal del Partit Popular de Sueca

Més llegits