IniciSUECASueca torna a convocar les subvencions per a empreses i comerços per...

Sueca torna a convocar les subvencions per a empreses i comerços per l’ús del valencià

L’Oficina de Promoció Lingüística de l’Ajuntament de Sueca ha convocat, un any més, subvencions econòmiques destinades als comerços, empreses, indústries i professionals del seu terme municipal, per a la promoció de l’ús del valencià en diferents aspectes com ara: la retolació exterior, interior i de vehicles; el material imprés i d’embalatge; la documentació administrativa; la pàgina web de nova creació; l’edició de guies i catàlegs; i altres activitats en les quals es valore la rellevància de l’ús del valencià.

Les sol·licituds hauran de presentar-se, fins al 6 d’octubre, per via telemàtica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sueca. Per a més informació, pot consultar-se la pàgina web municipal www.sueca.es, Oficina de Promoció Lingüística.

Més llegits