IniciSUECATornen les pluges de setembre

Tornen les pluges de setembre

L’Ajuntament neteja els embornals davant la previsible arribada de tormentes

És ja quasi un clàssic cada mes de setembre. Quan estan els camps d’arròs afrontant les seues últimes setmanes abans de la sega, les tormentes preocupen als suecans i les suecanes a finals d’estiu.

A Sueca, la Regidoria responsable de la neteja viària de l’Ajuntament, està procedint estos dies al tractament i neteja dels prop de 3.400 embornals del municipi, repartits entre el nucli urbà i la zona marítima, amb la finalitat d’evitar els problemes que puguen causar possibles episodis de pluges intenses.

“Este tipus d’actuació, que pot ser manual o mecànica, consisteix en la retirada dels residus i materials depositats en els embornals, canalons i reixetes. A més, s’està realitzant en coordinació amb l’escombratge de calçades, voreres, passejos, parcs, jardins, escocells, etc… del municipi”, indica la regidora responsable de la neteja viària, Àngela Marí, qui assenyala també que, per a aquells embornals que necessiten d’una neteja més profunda, s’ha sol·licitat la col·laboració de l’empresa municipal Aigües de Sueca.

“En el cas que fora necessari, des de l’empresa municipal Aigües de Sueca es procedirà a un treball més exhaustiu des de l’interior de l’embornal, que facilite el drenatge de les grans quantitats d’aigua que es puguen acumular, tal com hem realitzat en els últims anys”, explica el regidor responsable d’Aigües de Sueca, Joan Carles Vázquez.

Més llegits