Divendres, 31 març, 2023
IniciSUECALa Sindicatura de Comptes adverteix a Sueca

La Sindicatura de Comptes adverteix a Sueca

Entre altres coses, l’acusen d’aprovar acords al ple “contraris als responsables d’intervenció municipal”

La fiscalització que realitza la Sindicatura de Comptes sobre els ajuntaments i mancomunitats continua trobant incidències de tota classe. Algunes, més greus que unes altres. Fins a 23 consistori de la Ribera figuren en l’últim informe, referent a l’exercici 2021, sobre el control intern de les entitats municipals. 

El document assenyala fins a quatre tipus d’irregularitats. La primera, encara que no per això la més important, és haver lliurat la informació fora del termini. La segona té a veure amb aquells acords de pagament presos per la corporació a pesar que la Intervenció presentés objeccions. També es para esment als expedients de despesa que ometen l’obligatori tràmit de fiscalització prèvia així com a l’existència d’anomalies en els ingressos. Molts dels ajuntaments que incorren en estes faltes són xicotets i compten amb escassos mitjans per a dur a terme la gestió diària, encara que també figuren en els llistats entitats amb una major capacitat.

La Sindicatura també apunta als ajuntaments els que en els seus informes reconeixien que, en algun moment, el ple havia pres acords que eren manifestament contraris al que havien manifestat sobre este tema els responsables de la intervenció municipal. El nostre municipi es troba, en este cas, en el llistat d’avisos comunicats per estos òrgans de supervisió a la Sindicatura.

Altres de les incidències detectades per l’organisme autonòmic a Sueca és la d’ometre la fiscalització prèvia que requereix l’aprovació d’expedients de despesa i el fet de registrar algun tipus d’anomalia en la gestió dels ingressos. 

La Sindicatura de Comptes incideix en el seu informe, de manera general, en què les entitats “necessiten millorar la rendició de manera completa i dins del termini establert”. Recomana també, entre altres qüestions, “que no es considere adequat el funcionament habitual per mitjà d’acords de reconeixement extrajudicial de crèdits, així com tampoc la reiteració d’objeccions i d’informes desfavorables de la Intervenció en les despeses de caràcter periòdic i la resta de tracte successiu, una vegada intervinguda la despesa corresponent al període inicial”. L’organisme fiscalitzador també reclama als ajuntaments un esforç per a garantir el bon funcionament de la intervenció.

Més llegits