Dilluns, 8 agost, 2022
IniciEl PerellóS’obri el termini d’escolarització de l’alumnat per al pròxim curs 2022-2023

S’obri el termini d’escolarització de l’alumnat per al pròxim curs 2022-2023

En el cas que no existisca vacant en cap dels centres sol·licitats, s’assignarà un lloc escolar en el centre que dispose de vacant

El termini per a l’entrega de les sol·licituds per a l’escolarització d’alumnes per al pròxim curs 2022-2023 ja està obert.

La presentació telemàtica en Educació Infantil i Primària serà del 26 d’abril al 4 de maig. En ESO i Batxillerat, del 26 de maig al 3 de juny. En la FP Bàsica, del 19 al 29 de maig i en els Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, del 19 al 29 de maig.

El procés d’admissió es realitzarà amb tramitació electrònica des de casa, a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport., www.telematricula.es

El format vàlid i oficial de tots els documents serà únicament el que estiga disponible en l’espai habilitat per a l’admissió de l’alumnat en la pàgina web de Conselleria.

Pel que fa a l’assignació de lloc escolar, en el cas que no existisca vacant en cap dels centres sol·licitats, s’assignarà un lloc escolar en el centre que dispose de vacant. En el cas que en la sol·licitud no se seleccione el màxim de centres possibles i no s’obtinga plaça, es podrà realitzar assignació d’ofici en un centre de la localitat que tinga vacants.

Respecte a la sol·licitud d’admissió, la persona interessada formularà una sol·licitud per a cada alumne o alumna que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l’admissió.

Finalment, l’acreditació i comprovació de les circumstàncies indicades en la declaració responsable: La falsedat en les dades declarades, o no acreditades suficientment, donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud, i s’escolaritzarà l’alumne o alumna en algun dels centres en els quals queden llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d’admissió.

Vacants disponibles

La publicació de les vacants disponibles en cada centre es podrà consultar en la mateixa pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (www.telematricula.es). Les vacants que s’oferisquen quedaran condicionades a les possibles baixes als centres i als resultats de l’avaluació, moment en què es coneixerà el nombre exacte d’alumnat que promociona.

Es pot consultar esta informació ampliada a la pàgina web www.sueca.es.

Més llegits