Divendres, 22 octubre, 2021
Inici El Perelló Tornen les ajudes autonòmiques Parèntesis del Pla Resistir

Tornen les ajudes autonòmiques Parèntesis del Pla Resistir

La Regidoria de Comerç informa sobre la proximitat de la segona convocatòria d’estes subvencions i la possibilitat de beneficiar-se

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Comerç, va informar la ciutadania sobre la proximitat de la segona convocatòria de les ajudes Parèntesis del Pla Resistir, en la qual s’ha ampliat el llistat de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) respecte a la convocatòria anterior. “Podran ser beneficiàries d’estes ajudes aquelles persones que no ho hagen sigut en l’anterior convocatòria, tinguen l’activitat inclosa dins de les CNAE anteriors i exercisquen la seua activitat en el terme municipal de Sueca, incloent les entitats locals menors del Perelló i Mareny de Barraquetes”, va explicar la regidora de Comerç, Manoli Egea.

Les persones interessades a sol·licitar l’ajuda d’esta segona convocatòria, hauran de complir tots els requisits de les bases, que es publicaran en breu, entre les quals es troba el deure d’estar al corrent en les obligacions tributàries, de la Seguretat Social i de la hisenda municipal, en el moment de presentar la sol·licitud. Per este motiu, des de la Regidoria de Comerç recomanen que si algun/a ciutadà/na interessat/da desconeix la seua situació respecte a les obligacions tributàries municipals, consulte en el SERVIT de l’Ajuntament perquè no li siga denegada automàticament la sol·licitud. 

També es recomana des del departament de Comerç, la conveniència de disposar de tota la documentació preparada abans d’iniciar la tramitació a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, a fi d’evitar esmenes posteriors i agilitar el procediment, ja que les ajudes es concediran per estricte ordre d’entrada en el registre.

Més llegits