Divendres, 31 març, 2023
IniciSUECACostes dona suport a la negativa de Sueca a extreure l’arena submarina...

Costes dona suport a la negativa de Sueca a extreure l’arena submarina per al Port de València

Un informe recent recorda que les extraccions d’àrids han de tindre un “ús preferent per a la regeneració de les platges”

La Direcció General de la Costa i la Mar, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, comparteix amb Sueca i Cullera la negativa a utilitzar el banc d’arena submarina situat enfront de Cullera i Sueca per a ampliar el Port de València. A més, reclama actualitzacions del Programa de Vigilància Ambiental (PVA) relatives a la protecció de la fauna.

Els ajuntaments de les dos ciutats costaneres de la Ribera Baixa també reclamen que esta arena tampoc s’utilitze per a regenerar les platges. L’informe de compatibilitat amb l’Estratègia Marina recorda, en referir-se al dragatge de material que la Llei de Costes prohibeix les extraccions d’àrids per a la construcció i que el seu “ús preferent ha de ser sempre la regeneració de platges”.

Les platges pateixen l’ampliació del Port de València.

En este sentit, el ministeri adverteix que el dragatge del banc d’arena submarina situat enfront de les costes de Sueca i Cullera, “posseeix un gruix de la capa tan xicotet que no és tècnicament possible dragar sense arrossegar arena”, per la qual cosa sol·licita que “no es realitze cap mena d’extracció de material per a l’ampliació del port” d’este enclavament.

L’informe assenyala que hi ha més polígons en el jaciment no estudiats que, després del seu estudi, podrien servir per al projecte. El document també planteja revisar la ubicació de les estacions de mostreig per al dragatge, ja que algunes “no es troben localitzades a l’interior de la zona a dragar” o en posicions que “difereixen” de la ubicació en el pla, i també demana a l’Autoritat Portuària de València (APV) que prenga mostres a una “profunditat representativa”.

Així mateix, l’informe assenyala que la documentació proporcionada per l’APV determina que el material dragat en els ports de València i Sagunt “s’utilitzarà per al farciment i construcció de l’ampliació i descarta l’aportació per a la regeneració de platges”, però Costes apunta al fet que este últim ha de ser l’ús preferent.

Per això, sol·licita un estudi en la zona per a “obtenir una caracterització del material correcta i, en cas que la granulometria del material en profunditat siga apta per a la seua aportació a platges, hauran de completar-se, abans o durant l’execució de l’obra, la resta de les anàlisis necessàries”, segons l’informe publicat.

Més llegits