IniciSUECAAigües de Sueca inverteix en la modernització i millora del sistema de...

Aigües de Sueca inverteix en la modernització i millora del sistema de proveïment d’aigua potable

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria responsable de l’empresa municipal Aigües de Sueca, ha procedit a instal·lar un nou servei de Telecomandament i a la rehabilitació de l’entorn del pou de Sant Roc, punt principal de proveïment d’aigua potable al nucli urbà de la ciutat.

Continuem treballant per a millorar i actualitzar les nostres instal·lacions davant el deplorable estat en el qual les vam trobar. La seua qualitat i eficàcia resulten primordials per a poder extraure el màxim rendiment; així com la millora i modernització dels canals d’informació de la xarxa d’aigua potable que transmet als treballadors. Actualment, ja estem treballant en una segona fase de Telecomandament per a posar en marxa també l’estació de bombament de la Malva i el pou dels Sants”, va explicar el regidor responsable, Joan Carles Vázquez

Sistema instal·lat. AJ. DE SUECA

Per a Vázquez, conéixer les variables que informen de l’estat de la xarxa, proporcionades per la instrumentació adequada, garanteixen la seua fiabilitat; com també conéixer l’estat de funcionament dels elements i equips integrats dins dels centres de producció d’aigua potable i bombament. “En l’actualitat, és possible ja modificar les consignes d’elements que funcionen de manera automàtica o maniobrar determinats elements d’operació de la xarxa a distància, de manera remota. Abans s’havia de realitzar de manera manual i presencial”, va assenyalar Vázquez.

A més de la gestió dels sistemes de telecomandament, la informació obtinguda és analitzada, emmagatzemada i classificada, per a posteriorment poder ser: -utilitzada per a la generació d’informes estadístics; -analitzada en el cas d’afeccions en el servei; -utilitzada per a la confecció i actualització de models matemàtics de les xarxes de distribució d’aigua potable; -realitzar la gestió del manteniment, assegurar la qualitat i millora continuada en la gestió dels processos, etc.

El sistema de Telecomandament dels sistemes de proveïment, es basa en autòmats d’última generació i demostrada fiabilitat en el sector industrial, enllaçats amb les estacions mestres, augmentant la fiabilitat i robustesa en el funcionament. Tot este treball de modernització d’instal·lacions, s’ha combinat amb la remodelació del perímetre de les instal·lacions amb un tancament nou i portes adequades a la demanda la instal·lació”, va concloure Vázquez.

Més llegits